Medisch Onderwijs Centrum

 

Registratie CRKBO

 

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

(BTW-vrijstelling voor Onderwijs)

 

Het Medisch Onderwijs Centrum (snijzaal.nl) is in 2022 weer opnieuw geregistreerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) voor de komende 4 jaar.

 

Met deze registratie is het Medisch Onderwijs Centrum een instelling voor kort beroepsonderwijs en vrijgesteld van BTW voor de onderwijsaktiviteiten.

 

De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) (voorheen PAEPON) en de gedragscode van VOI (Vereniging van Onderzoekinstituten).

 

Kamer van Koophandel

Het Medisch Onderwijs Centrum staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57491194, met haar afdelingen "Snijzaal.nl voor snijzaalonderwijs", "Anatomie.nl voor levering van educatieve medische materialen" en "Enjoy the Medical World! voor projectrealisatie".

 

 

2023 Medisch Onderwijs Centrum